Jakie dokumenty przygotować do sprzedaży mieszkania?

Sprzedaż nieruchomości wiąże się z ogromnym stresem obu stron. Ostatnim krokiem w całym procesie sprzedaży nieruchomości jest akt notarialny, do którego żeby doszło trzeba przygotować odpowiednie dokumenty-bez nich sprzedaż się nie odbędzie.

Właśnie dlatego przychodzimy z artykułem , w którym pragniemy podzielić się wiedzą, aby w pigułce przedstawić jakie dokumenty, gdzie i za ile trzeba załatwić. Pragniemy również zaznaczyć, że wnioski w różnych urzędach mogę się od siebie różnić, albo mogą się zmieniać tak samo jak koszty zaświadczeń w spółdzielniach czy czas oczekiwania, dlatego, warto zadzwonić do odpowiedniej instytucji żeby doprecyzować sprawę. W artykule poniżej ‘’KW” będzie oznaczało Księgę Wieczystą.

Pamiętaj! Przy uzyskiwaniu każdego dokumentu trzeba mieć ze sobą dowód tożsamości i podstawę nabycia np. akt notarialny, a każde przedstawiane dokumenty muszą być oryginalne do wyglądu.

 

Dokumenty, niezbędne do sprzedaży lokalu na rynku wtórnym, dla poszczególnych sytuacji:

Dokumenty “ogólne” niezbędne do każdej sprzedaży mieszkania:

 • zaświadczenie o braku zameldowanych osób w mieszkaniu (każda osoba zameldowana w mieszkaniu musi się najpierw z niej wymeldować) – uzyskać można w Urzędzie Miasta. Czas uzyskania: od ręki ; Koszt: 17 zł 
 • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami administracyjnymi– należy zgłosić się do administracji/spółdzielni po taki wniosek, przedtem o trzeba uregulować wszelkie opłaty dot. np. czynszu. Niektóre ze wspólnot  wydają takie zaświadczenie za opłatą ok. 50 zł, oczekiwanie wynosi ok 5 dni. 
 • dokument tożsamości w oryginale– dowód osobisty, paszport, lub karta pobytu stałego. W przypadku małżeństwa- jeżeli występuje rozdzielczość majątkowa należy zabrać intercyzę, a jeżeli wspólność obie strony muszą się wstawić, albo jedna z pełnomocnictwem drugiej strony.
 • świadectwo charakterystyki energetycznej– wydawaniem zajmują się firmy wydające audyty. Obowiązuje od 28.04.2023r. i mają ważność 10 lat. Zapytani będziemy tutaj o szczegóły mieszkania np. grubość ścian. Wszelkich informacji na ten temat udzieli administracja, albo wspólnota, do której trzeba się będzie zgłosić,  koszt ok 300zł. 
 • podstawa nabycia – akt notarialny umowa sprzedaży lub w przypadku zakupu od dewelopera jest to akt notarialny ustanowienia odrębnej własności lokalu. W skrócie jest to dokument, który potwierdza w jaki sposób nieruchomość przeszła na naszą własność

 

 • Lokal o statusie pełnej własności:
 1.  spadek lub darowizna:
 • dokument na podstawie, którego otrzymaliśmy spadek od spadkodawcy np. umowa darowizny, akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądowe. 
 • zaświadczenie z US o zwolnieniu z podatku od spadku lub darowizny.  WAŻNE każdy spadkobierca musi ukazać wymieniony dokument.

Aby uzyskać ten dokument należy złożyć wniosek z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w Urzędzie Skarbowym. Czas oczekiwania  7 dni.

 • Spółdzielczo-własnościowe bez KW, ale z uregulowanym gruntem pod budynkiem:
 • wszystko jak w przypadku powyżej, w tym, że zaświadczenie ze spółdzielni do sprzedaży jest najważniejszym dokumentem, aby pokazać kto jest właścicielem.
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do założenia KW wydawane przez spółdzielnię (musi to być osobny dokument), ponieważ idzie do innego sądu- koszt zależy od spółdzielni

 

 • bez KW i bez uregulowanych gruntów:
 • te same zaświadczenie co w przypadku mieszkania z KW, aczkolwiek nie ma tutaj możliwości wzięcia kredytu – zakup tylko gotówką

 

Sprzedaż z kredytem hipotecznym? Jak to zrobić?

W przypadku, gdy w dziale czwartym księgi wieczystej znajdują się hipoteki, do przeprowadzenia transakcji sprzedaży potrzebne będzie zaświadczenie z banku do spłaty kredytu z informacjami o:

 • saldzie kredytu wraz z opłatami za jego wcześniejszą spłatę,
 • numerze rachunku (tzw. technicznego) do całkowitej spłaty kredytu,
 • zgodzie na zwolnienie zabezpieczeń przez bank po całkowitej spłacie kredytu tzw. „promesa”,
 • tym, że kredytobiorca nie zawarł z bankiem umów na podstawienie wierzytelności.
 • zaświadczenie o rewitalizacji– niezbędne jest w dwóch przypadkach:

gdy nieruchomość jest położona w obrębie, który jest w całości położony na obszarze rewitalizacji,

-gdy nieruchomość znajduje się w obrębie, który jest częściowo położony na obszarze rewitalizacji

Wniosek należy złożyć do Urzędu Miasta. Czas oczekiwania ok 7 dni, opłata wynosi 17 zł. 

 

FAQ

Czy dokumenty do sprzedaży mieszkania można zlecić do przygotowania agencji nieruchomości?

Tak, wiele agencji nieruchomości oferuje pomoc w przygotowaniu dokumentów do sprzedaży mieszkania (my mamy to w standardzie). Jedyną formalnością dla właściciela jest wtedy podpisanie pełnomocnictwa upoważniającego do zebrania dokumentów konkretnego przedstawiciela biura.

Czy w tym artykule przedstawiliście wszystkie wymagane dokumenty?

Nie, zawsze przed samą transakcją notariusz ostatecznie decyduję o liście niezbędnych dokumentów i w szczególnych przypadkach mogą być dodatkowe oprócz powyższej listy. Z naszego doświadczenia wyżej wymienione dokumenty wystarczą do 95% transakcji.

Czy czas oczekiwania na dokumenty może się zmienić?

Tak, pamiętajmy, że spółdzielnie różnie funkcjonują i jedne mogą wydać dokument nawet w ciągu 2 dni jeżeli wszystkie opłaty są uregulowane. Jeżeli patrzymy na Urzędy tam czas jest zawsze określony i trwa średnio 7 dni. Niektóre sprawy można również załatwić “od ręki” jednak zawsze trzeba pamiętać, aby się zapytać urzędników  jeżeli czegoś nie jesteśmy pewni. 

Gdzie należy zgłosić sprzedaż swojej nieruchomości? 

W momencie podpisania aktu notarialnego to notariusz wysyła akt notarialny do odpowiednich urzędów i rejestruje sprzedaż w księgach wieczystych. Konieczne jest jedynie złożenie deklaracji PIT-39 w US właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika.Odnośnie przepisania mediów oraz zgłoszeń do administracji robi to już nowy właściciel z podpisanymi protokołami.

Zobacz, jak sprzedajemy